Värme- och Kraftkonferensen 2013

Waterfront-Industrikonferensen_480Den 12 november var det åter dags för Värme- och Kraftkonferensen. Värme- och Kraftkonferensen är en populär del av ÅFs Industrikonferens och lockar främst deltagare från energibolag samt pappers- och massaindustri. Konferensen hölls på centrala Stockholm Waterfront Congress Centre.

Dagen började med en uppdatering om direktiv som är aktuella för energibranschen. Naturvårdsverket och Näringsdepartementet höll föredrag om uppdateringar i Industriutsläppsdirektivet samt energieffektiviseringsdirektivet.

Det följdes av en omvärldsanalys där vi fick veta mer om den växande utvinningen av skiffergas samt hur sveriges elmarknad påverkas av övriga Europa.

WSP presenterade en rapport om en samhällsekonomisk analys av färrvärme. Därefter presenterade Riksbyggen kundens syn på fjärrvärme.

Eftermiddagen inleddes med ett föredrag från Vattenfall utveckling som berättade om ett hur stor påverkan en veckas översyn på reglersystemet kan göra på en anläggning. Dagen avslutades med att tre nya anläggningar presenterades; en ny pelletsfabrik på Södra, Vattenfalls nya kraftvärmeverk i Uppsala samt Falköpings nya kraftvärmeverk med ORC-teknik.

Nedan ligger samtliga föredrag. Klicka på respektive namn för att komma åt föredraget.

Föredrag:

Direktiv
Förändringar i Industriutsläppsdirektivet Malin Johansson, Naturvårdsverket
Nya Energieffektiviseringsdirektivet Fredrik von Malmborg, Näringsdepartementet
Omvärldsanalys
Skiffergas – vad är det? Anna Nordling, ÅF
Europas påverkan på Sveriges elnät Hilda Dahlsten, Svenska Kraftnät
Fjärrvärme
Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme Sirje Padäm, WSP
Fjärrvärme ur kundens perspektiv Kjell Berndtsson, Riksbyggen
Nya och uppgraderade anläggningar
Översyn av reglersystemet i Jordbro Katarina Boman, Vattenfall Utveckling
Ny anläggning i Falköping med ORC-teknik Martin Östlind, Saxlund
Ny Pelletsfabrik Jonas Eriksson, Södra
Uppsalas nya anläggning Anders Agebro, Vattenfall

Dagen efter annordnades Skadegrupens Temadag. Läs mer här.