Värme- och Kraftkonferensen 2012

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm
Datum: 12 november 2012

Dagen började med ett föreläsningsblock om styrmedel och dirketiv. Energimyndigheten berättade om hur EU påverkar den svenska energipolitiken. Därefter kom två föredrag från Naturvårdsverket. De berättade dels om IED-direktivet för förbränningsanläggningar och om nyheter inom systemet för utsläppsrätter. Efter första kaffepausen fick vi två föredrag om aktuella bränslefrågor. Den nya ISO-standarden presenterades av HN Enspire och Foster Wheeler berättade om hur bränsleutvecklingen påverkar designen av panna.

Efter lunch var det fjärrvärmenyheter på dagordningen. Först fick vi en rapport från den europeiska teknikplattformen DHC+ och därefter information om Täby energis öppna fjärrvärmenät och synen på tredjepartstillträde. Robert Malmberg berättade om risker i it-systemen. Därefter informerade skadegruppen kort om dess verksamhet. Avslutningsvis var det två teknikorienterade presentationer. SootTech berättade om deras nya teknik och Andritz berättade om erfarenheter från deras panna i Bollnäs.

Programmet och presentationerna under konferensen återfinns nedan:

 

Välkommen till Värme- och Kraftkonferensen Jesper Salomonsson, SöderenergiOrdförande i Värme- och Kraftföreningen
BLOCK 1: STYRMEDEL OCH DIREKTIV  
EUs påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Daniel Friberg,Energimyndigheten
Kort om IED-direktivet för förbränningsanläggningar Staffan Asplind, Naturvårdsverket
Nyheter inom systemet för handel med utsläppsrätter Ulla Jennische,Naturvårdsverket
BLOCK 2: AKTUELLA BRÄNSLEFRÅGOR
Ny ISO standard: Hållbarhetskriterier för bioenergi Hans Nordstöm,
HN Espire
Panndesign i ljuset av bränsleval – nutid och framtid Edgardo Coda,Foster Wheeler
BLOCK 3: FJÄRRVÄRMENYHETER
DHC+ Europeisk teknikplattform Per Hellström,
Vattenfall
Täbys öppna nät och synen på tredjepartstillträde Magnus Lundberg, Lundberg Energi
BLOCK 4: NYTT PÅ TEKNIKFRONTEN
Aktuella IT-säkerhetsfrågor för energibranschen Robert Malmgren,
Romab
Nytt från Skadegruppen Elin Johansson,ÅF/ Sekreterare Skadegruppen
Sotningsoptimering med HISS hos Eskilstuna Energi Erik Dahlén, SootTech
One year operation experience on a new RDF-fired BFB in Bollnäs Sebastian Kaiser,Andritz