Värme- och Kraftkonferensen 2011

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm
Datum: 16 november 2011

Dagen inleddes med att Energimyndigheten presenterade Sveriges status inför EUs 20/20/20-mål, Svenskt Näringsliv tog över stafettpinnen och öppnade upp för en diskussion hur Sverige påverkas av den eneripolitik som EU planerar följa fram till 2050. Därefter tog fjärrvärmesektorn över spelplanen i och med att Energimarknadsinspektionen förklarade fjärrvärmemarknaden ur kundens perspektiv medan Svensk Fjärrvärme redogjorde hur TPA-förslaget utvecklar sig samt övriga utmaningar som fjärrvärmen står inför. Efter lunch avrundade OKG fjärrvärmeavsnittet med möjligheter att ta vara på fjärrvärme från kärnkraft.

På sedvanligt sätt presenterade Värme- och Kraftföreningens Skadegrupp några intressanta skadefall som anmälts under årets lopp varefter fokuset växlades över mot elkraft. Svenska Kraftnät föredrog om framtida investeringar i landet och mot kontinenten, hur framtida energisatsnigar påverkar befintligt nät och var det behöver stärkas. Profu fortsatte på elsidan men övergick snabbt till marknadsfrågor och de möjligheter som finns med vår elproduktion.

Dagen avslutades med ett teknikavsnitt som började med att Indmeas påvisade hur viktigt det är med ett fungerande styr- och kommunikationssystem i våra energianläggningar, från mätsystem till att det presenteras på korrekt nivå till rätt målgrupp. Därefter tog WSP Process Consulting över med en erfarenhetssammanställning från konverterade fluid-bäddspannor. Sist men inte minst fick vi ta del av Åbu Akedemis forskningsmetoder och resultat när det gäller att kunna prediktera biomassans egenskaper i förbränningsanläggningen. 

I utställningen bjöds det på mingeltallrik efter konferensen.  

Programmet och presentationerna återfinns nedan:

 

09:30 Välkommen till Värme- och Kraftkonferensen Per Kallner, VattenfallOrdförande i Värme- och Kraftföreningen
EU:s 20/20/20-mål till 2020 – så ser det ut i Sverige Julia Hansson,
Energimyndigheten
EUs energi- och klimatpolitik till 2050 – så påverkar den Sverige Maria Sunér Fleming, 
Svenskt Näringsliv
10:25 Paus  Kaffe serveras i leverantörsutställningen
 
Fjärrvärmemarknaden – ur kundens perspektiv Katarina Abrahamsson, 
Energimarknadsinspektionen
 
Nytt lagförslag gällande TPA –Nulägesrapport Erik Thornström, 
Svensk fjärrvärme (Fd. Näringsdepartementet)
Utmaningar för fjärrvärmen Patrik Holmström,
Svensk Fjärrvärme
12:15 Lunch  Kaffe serveras i leverantörsutställningen
Fjärrvärme från kärnkraft – Möjligt redan idag Jim Håkansson, 
OKG
Nytt från Skadegruppen Bjarne Öberg,
SCA
Ordförande VoKs Skadegrupp
Utbyggnad av det svenska elstamnätet Mikael Engvall, 
Svenska Kraftnät
Framtidens elmarknad i ett vidgat perspektiv Bo Rydén,
Profu
14:50 Paus Kaffe serveras i leverantörsutställningen
Road map till bättre driftekonomi Ville Laukkanen,
Indmeas
Erfarenhetssammanställning från konverterade fluidiseradbädd-pannor inom skogsindustrin Solvie Herstad Svärd,
WSP Process Consulting (Fd. S.E.P.)
Biomassa i förbränning – forskningsmetoder och utvärdering Patrik Yrjas,
Åbo Akademi University
Avrundning och reflektion
17:00 Mingel med förtäring I leverantörsutställningen