Värme- och Kraftkonferensen 2010

Plats: Näringslivets Hus, Stockholm
Datum: 10 november 2010

Dagen inleddes med en presentation med aktuell energipolitik av Svensk Energi. Därefter följde bland annat en redogörelse över Norges avfallssituation samt hållbarhetskriterier för biobränsle.  Vi fick ta del av hur man hanterar askor och slagg från avfallförbränning samt lära oss begreppen inom miljötillståndsärenden.

Efter lunch tog vi ett steg mot bioenergikombinat, hinder och möjligheter togs upp samt att vi fick insyn i Övik Energis satsningar på energisamarbeten och deras komplexa energibalans.

Nya möjligheter till elcertifikat togs upp av Energimyndigheten som presenterade några olika fall som fått förhandsbesked på åtgärder som ska generera ny förnyelsebar el. Skadegruppen presenterades, inkomna skadeanmälningar visades upp och det poängterade hur viktigt det är att alla anmäler sina skador.

Efter presentation av deltagarna till eftermiddagens debatt om tredjepartstillträde följde en het diskussion som avrundade konferensdagen. Tyvärr kunde inte Peter Dahl från Svensk Fjärrvärme medverka.

Programmet och presentationerna återfinns nedan:

 

Värme- och Kraftkonferensen 2010 – Hållbara energisystem  

Hur rustar regeringen för en hållbar energipolitik? Maria Wärnberg, Svensk Energi
   
Avfallsförbränning blir återvinningsklassad – Hur reagerar marknaden när konkurrensen om bränslet hårdnar? Pål Mikkelsen, Hafslund Miljøenergi
   
Hantera biobränslenas hållbarhetsfrågor  – Idag och i framtiden Eva Vitell, Vattenfall Norden
   
 Alternativ för hantering av askor från avfallsförbränning Stig-Olof Taberman, Tekniska Verken Linköping
   
Trender och förändringar att vänta i miljötillståndsärenden

Staffan Asplind, Naturvårdsverket

   
Bioenergikombinat – Status och framtid Ingrid Nohlgren, ÅF
   
Ett bioraffinaderi i samhällets tjänst Kristina Säfsten, Övik Energi
   
 Uppgraderat elcertifikatsystem– Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked Martin Johansson, Energimyndigheten
   
 Rapport från Skadegruppen Jenny Persson, Sekreterare i Värme- och Kraftföreningen
   
 Tredjepartstillträde – En hållbar möjlighet Anders Ydstedt, Industrigruppen Återvunnen Energi
   

Presentation av debattörer TPA

Peter Dahl, Svensk FjärrvärmePer Forsling, Fastighetsägarna
   
 Paneldebatt Tredjepartstillträde i distributionsnäten? Moderator Lars Bernhardsen Per Forsling, FastighetsägarnaPeter Dahl, Svensk FjärrvärmeAnders Ydstedt, IEÅ