Värme- och Kraftkonferensen 2007

Plats: Näringslivets Hus, Stockholm
Datum: 14 november 2007