Skadegruppens Temadag 2014

Den 13 november 2014 anordnades Skadegruppens Temadag för fjärde året i rad. Skadegruppens Temadag är en del av ÅF:s Industridagar och äger rum på Stockholm Waterfront Congress Center. Konferensen syftar till erfarenhetsutbyte gällande säkerhet, skador och riskhantering. Nedan ligger samtliga föredrag. Klicka på respektive länk för att komma åt fördraget.

 

 

 Föredrag:
Panndimensionering kontra behovet av billigare bränsle Lars Sandberg, Fundacon
Statistik och erfarenhet från bränder i biobränsle och avfall Henry Persson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Risker med statisk elektricitet med fokus på dammexplosioner Anders Thulin, ATC
Skadepresentation Panna 4 Norrenergi Michael Nygaard (Norrenergi/BWE)
250 000 driftstimmar för en ångturbin- Hur gör man det möjligt? Bengt Degerman, ÅF
Erfarenheter från Panna 11 – Händelöverket Linda Johansson, E.ON
Arbetstillstånd Thomas Nyhlén,  E.ON
Optimering av reglerkretsar Urban Holmdahl, Optimation AB
Presentation av Skadegruppen Skadegruppen samt Michael Nygaard, Norrenergi/BWE