Skadegruppens temadag 2013

Waterfront-Industrikonferensen_4802013 anordnas Skadegruppens Temadag för tredje året i rad som en del av ÅFs Industrikonferens. Konferensen lockade runt 50 deltagare som kom för att diskutera säkerhet, skador och riskhantering.

Dagen började med att Norrenergi delade med sig av sina erfarenheter av pulveranläggningar. Därefter presenterade Swerea ett vanligt problem, överhettarkorrosion. Första passet avslutades med att ÅF höll ett föredrag om hur risker ska hanteras i ett livscykelperspektiv.

Efter fikat fick vi inblick i en närliggande bransch, Preem höll ett föredrag om driftsäkerhet på deras raffinaderi. Därefter informerade Brandskyddslaget om hur man skyddar sin anläggning från bränder på bästa sätt.

Dagen avslutade med två stycken föredrag om turbinhaverier. Öresundskraft och E.ON presenterade två allvarliga olyckor som inträffat på Filbornaverket respektive Åbyverket.

Nedan ligger samtliga presentationer. Klicka på respektive namn för att komma åt presentationerna.

Föredrag:

Slitage pulveranläggningar Sven Johansson, Michael Nygaard, Norrenergi
Bränslerelaterad korrosion på överhettare Magnus Nordling, Swerea
Riskhantering ur ett livscykelperspektiv Björn Lindberg, ÅF
Driftsäkerhet i närliggande bransch – oljeraffenanderier Dan Hägglund, Preem
Brandskydd i anläggningar och turbiner Thomas de Korostenski, Brandskyddslaget 
Turbinolycka på Filbornaverket Jesper Baaring, Öresundskraft
Turbinhaveri på Åbyverket Mikael Palmgren, E:ON

Dagen innan annordnades Värme- och Kraftkonferensen. Läs mer här.