Skadegruppens Temadag 2012

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm
Datum: 13 november 2012

2012 ägde den andra Temadagen för Skadegruppen rum i samband med ÅFs industrikonferens. Fokus för dagen var anläggningssäkerhet. Dagen började med ett föreläsningsblock om brandsäkerhet. SP inledde och berätta om brandsäkerhet vid kagring av biobränslen. Därefter kom två föredrag från anläggningar som råkat ut för bränder, med representanter från Jönköping Energi och Falu Energi och vatten. Därefter berättade Fortum om deras nya underhållningsfilosofi. Inspecta reodgjorde för livstidsanalys på anläggnignar.

Efter lunch fortsatte vi med ett branschöverskridande föredrag där Ringhals berättade om hur de hanterar skador. Avslutningsvis fick vi höra vilka erfarenheter E.ON dragit av dödsolyckan de hade i Händelöverket.

Programmet och presentationerna finner ni nedan:

 

Brandsäkerhet och förebyggande underhåll  

13 november 2012 Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Välkommen till Skadegruppens Temadag Sven Hamrén, Tüv Nord Sweden/Ledamot i Skadegruppens styrelse
BLOCK 1: BRÄNDER  
Brandsäkerhet vid lagring av biobränslen och avfall Henry Persson,Anders Lönnermark
SP
Erfarenheter av brand i avfallsbunker på Torsviks kraftvärmeanläggning Donald Holmgren,
Jönköping Energi
Brand i en bränsletransportör vid Falu Energi & Vattens kraftvärmeverk Peter Bergs,
Falu Energi & Vatten
Paus  Kaffe serveras i leverantörsutställningen
BLOCK 2: FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
Underhållsfilosofi med LEAN-anda Erik Dahlén,
Fortum Heat
Livstidsanalyser på äldre anläggningar Jan Storesund,
Inspecta
Lunch  Kaffe serveras i leverantörsutställningen
BLOCK 3: SÄKERHETSARBETE & SKADEHANTERING
Skadehantering i närliggande bransch – Kärnkraft Stjepan Jagunic,Ringhals
Dödsolycka på Händelöverket, följder i säkerhetsarbetet Bengt-Åke Andersson,E.ON
   
Avrundning och reflektion
   
Avslut med kaffe och mingel i leverantörsutställningen