Skadegruppens Temadag 2011

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm
Datum: 17 november 2011

Detta nya inslag i Industrikonferensen 2011 inleddes av ÅF som redogjorde hur rätt riskhantering skulle ske i rätt fas – från projektidé till anläggningens avveckling. Därefter rådgjorde Inspecta Technology för hur man bäst undviker haverier under anläggningens livscykel. Ur arbetsmiljösynpunkt kan slutna utrymmen där pellets och skogsbränslen lagras vara rena dödsfällan, intressant forskning som utförts vid Sundsvalls sjukhus presenterades och varnade för just detta.

Efter förmiddagsfikat uppdaterade Arbetsmiljöverket oss på gällande lagar samt vad som komma skall inom området då man arbetar mot ett mer enhetligt regelverk i Europa. Genom höga frekvenser så kan faktiskt framtida haverier undvikas, detta hävdar ÅF genom att detektera skador genom akustisk emission.

Skadegruppen består av anläggningsägare och under denna dag gavs det möjlighet till ett antal skaderedogörelser. Bland annat då Fortum haft långa stopp på två av sina avfallspannor på Högdalen där bl.a. domgavlar och rörsystem fått bytas ut. Därefter kunde vi ta del av ett mavapumpshaveri på Stora Ensos anläggning i Hyltebruk. Skadedagen avrundades med Norrenergis presentation över hur man drabbats av en serie tubläckor till följd av man inte tittat på anläggningen som en helhet.

Programmet och presentationerna finner ni nedan:

 

Temadag Skadegruppen 2011

Skadefri Energianläggning – 10 års samlade drifterfarenheter
17 november 2011 Stockholm Waterfront Congress Centre Klicka på namnet på föredragshållaren för att få upp presentationen
Välkommen till Skadegruppens Temadag Bjarne Öberg, Ordförande i VoKs Skadegrupp

Rätt riskhantering i rätt fas – från projektidé till anläggningens avveckling

Tomas Lackman,
ÅF

Kraftvärmeverkets problemfria livscykel – konsten att förebygga haverier

Jan Storesund,
Inspecta Technology

Faror och hälsorisker vid förvaring och transporter av träpellets, träflis och timmer i slutna utrymmen

Urban Svedberg,
Sundsvalls sjukhus

(utgiven rapport, innehåller all info från presentationen)

Paus

 Kaffe serveras i leverantörsutställningen

Föreskriftsarbete
Behövs det tydligare regler för att undvika vissa typer av olyckor och tillbud?

Björn Lindberg,
Arbetsmiljöverket

Skadedetektering genom Akustisk Emission

Åsa Collet,
ÅF

Resumé efter effektuppgraderingen av Högdalens avfallsanläggning

Göran Eidensten,
Fortum Värme

Lunch

 Kaffe serveras i leverantörsutställningen

Mavapumpshaveri på Hyltebruk

Jozef Kowalkowski,
Stora Enso Hylte

Tubläcka på Solnaverket

Michael Nygaard,
Norrenergi

Diskussionsforum och avrundning

 Skadegruppens styrelse