Styrelse

Styrelsen 2019-2020

På bilden från vänster till höger: Lennart Gårdman, Henrik Lindståhl, Erik Dahlén, Mikaela Sjöqvist, Kerstin Andersson och Jesper Salomonsson. Anders Bergqvist och Michael Winterkvist saknas på bilden. 

Styrelsens uppgift är att driva föreningens verksamhet. Sekreteraren sköter informationen till medlemmarna, uppdaterar vår hemsida och arrangerar huvuddelen av aktiviteterna. Styrelsen består av följande personer:


Jesper Salomonsson (ordf.) – Söderenergi

Produktionschef  Söderenergi AB. Medlem i Värme- och Krafts styrelse sedan 2011 och ordförande sedan 2012.

Jesper har valt att arbeta i Värme- och Kraftföreningens styrelse eftersom han tycker att det är mycket stimulerande och givande att få vara delaktig i arbetet att skapa bättre förutsättningar för föreningens medlemsföretag.

Jesper har lång erfarenhet från ledande befattningar inom olika typer av verksamheter, såväl internationellt som nationellt; Affärsområdeschef Kustbostäder och Oxelöenergi AB 2007-2011, Chef för delar av Primärvården Jämtlands läns landsting 2003-2007, Produktionschef och sedan Platschef, Saint Gobain Isover AB 2000-2003, Teknisk konsult Norsk hydro/Irländska staten 1999-2000, Fabrikschef Vattenfall 1994-1999 samt Underhållsingenjör på Vattenfall 1990-1993.


Lennart Gårdman (vice ordf.) – Vattenfall

Lennart är chef för investeringsprojekt och utredningar på Vattenfall Värme. Han har arbetat på Vattenfall sedan 1998, fram till 2015 med värmeteknisk forskning och utveckling, huvudsakligen inom anläggningsteknik, bränsle och mätsystem. Inom dessa områden har han även deltagit i flera EU-projekt.


Mikaela Sjöqvist (sekreterare) – ÅF

Mikaela Sjöqvist_hemsida

Mikaela arbetar som energikonsult/processingenjör på ÅF sedan 2016. Hon har varit sekreterare i Värme- och Kraftföreningens styrelse sedan 2017. Utbildning: Civilingenjör Energi – Miljö – Management (Linköpings tekniska högskola).


Michael Winterkvist – Göteborg Energi

Michael Winterkvist

Michael arbetar som projektledare för stora projekt på Göteborg Energi sedan 2017. Tidigare var han anläggningschef för Sandviksverket på Växjö Energi AB och medlem i ledningsgruppen för affärsområdet Kraft & Värme, med fokus på projekt-och produktionsfrågor samt ekonomi.

Tidigare yrkeserfarenheter som Produktions- & Projektchef ITB-Teknik. Ett flertal olika befattningar för Stora Enso Hylte bland annat som projektledare för om- och nybyggnad av pannor, olika utvecklingsprojekt som SCWO för produktion av fyllmedel, införandet av StoraEnsoCargoUnit (SECU) m.fl. samt som underhållsingenjör för pappersmaskiner.

Medlem i Värme- och Krafts styrelse sedan 2015. Michael har valt att arbeta i styrelsen för att kunna hjälpa till med information- och kompetensutbyte mellan medlemsföretagen som förhoppningsvis resulterar i en stor miljö- och samhällsnytta.


Anders Bergqvist – Valmet

Anders Bergqvist

Anders har lång erfarenhet från ledning inom teknikintensiv industri och kan varmt rekommendera ett medlemskap i Värme och kraftföreningen. Medlemsföretagen verkar bland annat inom svensk fjärrvärmesektor, som idag tack vare ett fokuserat arbete och lyckad teknisk utveckling är nästan helt fossilfri – ett fantastiskt fint resultat av mångas ansträngningar.

I våra branscher finns det också många andra goda exempel och Värme- och Kraftföreningen är ett perfekt nätverk för förbättringar. Anders uppskattar bland annat arbetet för att minska skador i anläggningarna men också konferenserna, som ger bra tillfällen att lära av andra och höra om det som är aktuellt. 


Erik Dahlén – Stockholm Exergi

Erik Dahlen_hemsida

Erik ansvarar för forskning & utveckling inom områdena produktion och distribution inom Stockholm Exergi. Detta inkluderar förbränning, material, nya bränslen, askor, produktionsmetoder samt specifika teknologier kring pannor, värmepumpar, nät, lager, turbiner och rökgassystem. Erik arbetar i nära samarbete med akademi, forskningsinstitut och branschorganisationer. Han har suttit i styrelsen sedan 2017.


Henrik Lindståhl- Tekniska verken i Linköping


 

 

 

 

 
Henrik arbetar vid Tekniska verken i Linköping AB (publ), på avdelningen FoU inom Stab Teknik och System som forskningsledare för termisk energiteknologi. Han är även aktiv inom Energiforsk som ordförande för två grupper; Anläggning och Förbränning inom SEBRA2-programmet respektive Termiska Energilager. Internationellt sitter Henrik i Emissions Control Working Group inom CEWEP som är avfallsförbrännarnas samarbetsorganisation på EU-nivå, samt är aktiv inom fjärrvärmens motsvarighet Euroheat & Power. Båda organisationerna har sina kontor i Bryssel, och i båda fall kretsar arbetet kring emissionslagstiftning på EU-nivå, särskilt uppdateringen av sådana BAT-slutsatser som berör villkoren för förbränning (LCP och WI).

Henrik har valt att delta i styrelsens arbete då han tror att hans erfarenheter kring branschforskning och EU:s emissionsreglering bidrar till bredden i styrelsen, samtidigt som han får chansen att träffa ett trevligt och stimulerande sällskap några gånger per år.


Kerstin Andersson- SCA Graphic Paper

Mer information kommer inom kort.