Stipendium 2 – 2013

Ett av stipendiaterna 2013 gick till Nichlas Berg och Per Kårhammer för sitt examensarbete “Säsongsvärmelagring av spillvärme – Ersättning av Halmstad fjärrvärmenäts spetslastanläggning”.

Värme- och Kraftföreningen tycker att ta tillvara på spillvärme är viktigt både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Examensarbetet undersöker möjligheten att ta tillvara på spillvärme och visar också ett konkret exempel på hur Halmstad Energi och Miljö skulle kunna förbättra sitt fjärrvärmenät.

Per Kårhammer

Per Kårhammer

Nichlas Berg

Nichlas Berg

Per och Nichlas läste Energiingenjör – förnybar energi på högskolan i Halmstad. I programmet lär man sig det mesta om förnybar energi, energisystemets utformning, energianvändning och energieffektivisering. Det är ett stort antal kurser inom miljö- och energiområdet. Kurser som det låg extra tyngd på var de som inriktades på förnybar energi, så som solenergi-, vindkraft- och bioenergiteknik, energihushållning och energisystemet som helhet. Andra läsåret valde man två inriktningar. Alternativen var värme-, el- och miljöinriktning. Både Per och Nichlas valde de två första alternativen. Sista terminen skrev man ett examensarbete som med ett lyckat resultat gav en högskoleingenjörsexamen.
Examensarbetet fick de nys om från deras professor i energiteknik på högskolan, Sven Werner. Han berättade om att det inte tidigare fanns undersökningar angående att lagra värmeöverskott från exempelvis industri i ett större värmelager, för att i ett senare skede utnyttja i ett fjärrvärmenät. Större värmelager finns endast, som de kunnat finna, i samband med solenergi, som då arbetar med en lägre temperaturnivå. Vi tyckte detta verkade intressant att skriva om och utvecklade idén.
Det som var mest utmanade var att se om resultatet skulle bli positivt. Om det visar sig att man kan ersätta ett fjärrvärmenäts spetslastanläggning med ett säsongsvärmelager, laddat med hjälp av spillvärme. Det var även en utmaning att få fram vilken kapacitet ett sådant lager i så fall måste ha och om det är ekonomiskt lönsamt.
Per jobbar som konsult på Växjöföretaget inPro Installationskonsult AB. Där utför han energieffektivisering och VVS-projektering i byggnader och lokaler. Även uppdrag som injustering av redan befintliga system utförs för att energiprestandan ska bli bättre och sänka kostnaderna för kunderna och göra hyresgästerna mer nöjda.
Nichlas arbetar på det lokala energibolaget Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) som förvaltare av företagets och kunders energianläggningar. Den största andelen av anläggningarna har ett fjärrvärmeabonnemang, men de kan även ha fjärrkyla och elabonnemang inom samma avtal. Examensarbetet skrevs i samarbete med HEM, så det var kanske en av anledningarna att han fick jobbet!