Stipendium 1 – 2013

Ett av 2013 år stipendier går till Alma Hess och Sara Kralmark för deras examensarbete Värmedrivna vitvaror – Utvärdering ur ett tekniskt, ekonomiskt, klimat- och kundperspektiv med fokus på den hållbara stadsdelen Solbjer i Lund.

Värme- och Kraftföreningen tycker at arbetet behandlar en intressant ny marknad för fjärrvärmebolag i en tid då konkurrensen kunderna blir allt hårdare. Värmedrivna vitvaror är även bra ur ett miljöperspektiv. Examensarbetet är mycket väl skrivet och omfattande då det behandlar ämnet ur flera perspektiv.

Alma och Sara har gått Ekosystemteknik med inriktning mot Energisystem. Det är en civilingenjörsutbildning på fem år, där de tre första åren utgör grunden och de två sista utgör inriktningen. Under grundåren läste de en hel del kemi och många miljöinriktade ämnen. Självklart läste vi också många “typiska” ingenjörsämnen som matematik och fysik, men även dessa involverade ofta räkneexempel från miljön. I inriktningen läste de kurser som “Energianvändning”, “Avancerad energihushållning”, “Fjärrvärme”, “Vindkraft”, “Klimat som vetenskap och politik” med flera. De är nöjda med sin utbildning och tycker att de har fått en bredd som inte många andra har, och både Sara och Alma har fått jobb direkt efter examen.

Sara Kralmark och Alma Hess

Sara Kralmark och Alma Hess

Det var när de läste kursen om fjärrvärme som de kom i kontakt med en person från Lunds Energi, numera Kraftringen, och började prata om examensarbete. De hade bestämt sig från början att de ville göra exjobbet på ett företag och inte på institutionen på skolan, och det fick gärna handla om fjärrvärme på något sätt. Värmedrivna vitvaror var något som de hörde talas om under kursen, och både de och Kraftringen ville utreda ämnet mer.

Det mest utmanande med exjobbet var att sätta sig in i tekniker som de inte kunde så mycket om sedan förut, t.ex. hur värme- och vattensystem fungerar i hus och vilka systemlösningar som är bra eller mindre bra. Till en början var det även svårt att få grepp om vad som hade gjorts om värmedrivna vitvaror innan, och därför utgörs första delen av exjobbet av en utredning kring just detta. De kände sig väldigt välkomna på Kraftringen och kunde alltid gå och fråga någon om hjälp när det behövdes.

Idag är Alma vikarie som Miljöcontroller på Kraftringen. Ett varierande arbete med fokus på energibolagets miljönyckeltal och miljöledningssystem. Sara jobbar jag på ÅF och har titeln “Project Planner”, vilket för tillfället innebär att hon jobbar med eldistribution och utbildar sig inom projektledning och miljöcertifieringar.