Skadegruppens temadag 2017

Den 8 november inträffade 2017 års version av Skadegruppens temadag. Konferensen är en populär del av Energi- och Industridagarna. Deltagare samlas för att träffa branschkollegor och lyssna på intressanta föredrag med fokus på drifterfarenhet och förebyggande underhåll. Konferensen hålls på centrala Stockholm Waterfront Congress Center. Parallellt med temadagen en välbesökt leverantörsutställning.2017 och dagen innan även Värme- och Kraftkonferensen.

Program för 2017 års konferens återfinns nedan. Nytt för 2017 års konferens var att vi valde att fokusera på att ha färre men längre föredrag än tidigare år för att ge mer tid för förståelse och diskussion. För att komma åt presentationerna från konferensen, klicka på respektive föredrag.

INNEHÅLL – 8 NOVEMBER 2017

09.00- Välkommen till Skadegruppens Temadag!
Moderator: Sven Johansson, Norrenergi
VoK Skadegruppen
Föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)
Björn Lindberg, Arbetsmiljöverket
Livslängdsbedömning av pannor
Andreas Sundlöf, Söderenergi
Att tänka på vid svetsreparationer
Per-Åke Björnstedt, Sandvik Materials Technology
Revisionsbesiktning/kontroll vid reparation
Tord Björklund, Dekra
Anläggningsrapport 1: Göteborg Energi
Dammexplosion vid hantering av pelletsbränsle – vad hände och vad har vi lärt oss?
James Hannah, ProSa
Anläggningsrapport 2: E.ON
Torrkokning av panna 5 vid Åbyverket i Örebro – vad hände och vad har vi lärt oss?
Mats Åbjörnsson, E.ON
15.00- Avslut med kaffe och mingel i leverantörsutställningen