Panndagarna 2015

Den 14-15 april 2015 hölls Panndagarna i Västerås. Rekordmånga deltog i konferens, totalt kom 225 besökare. Konferensen avslutades med ett besök på Mälarenergis nya Block 6.

I samband med konferensen anordnas även en populär leverantörsutställning. LÄS MER OM ÅRETS UTSTÄLLNING HÄR. 

Nedan hitta ni presentationerna från årets föredragshållare.

 

Block 1: Bränslen
Bränslekvalitet på avfallsbränslen Inge Johansson, SP och Jenny Sahlin, Profu
Värmeverket, nästa generations bioraffinaderi Joakim Autio, Valmet
Bioslam till biokol Malin Fuglesang
Block 2: Anläggningserfarenheter
 Erfarenheter från biobränslekonverteringar  Olof Redin, Ramböll
 Drifterfarenheter från mindre anläggningar  Frida Bucht, Sweco
 Värmelaster från termisk strålning i rosterpannor  Henrik Hofgren, Lunds Universitet
Block 3: Nya anläggningar
 Karlstads Energis Heden 3  Johan Thelander, Karlstads Energi
 Mälarenergis Block 6  Niklas Gunnar och Fredrik Ölvebo, Mälarenergi
Block 4: Turbiner och Generatorer
Turbinrevision av annan än tillverkaren Wlodek Winkler, Vattenfall
Livslängdsbedömning på turbiner Oskar Mazur, Siemens
Application Aspects of Steam Turbines for Combined Heat and Power Generation  Lubos Prichlik, Doosan Skoda
Generatordiagnostik – från felmoder till risk för driftstörning i anläggningen Gabor Csaba, VG Power Turbo
Block 5: Teknik och U*tveckling
Presentation av examansarbete: Ökad resurseffektivitet i kraftvärmesystem genom säsongslagring av värme Mikaela Sjöqvist LiTH/Swedavia Energi och Emilia Björe- Dahl LiTH/SWECO
20 % lägre NOx hos Vattenfall genom analys av driftdata Peter Nilsson, Capee Group
Energioptimering och Emissions-minskning genom tillämpning av avancerad spetsteknologi och produkter Christer Mauritzson, Alstom