Panndagarna 2007

Plats: First Hotel Linné, Uppsala
Datum: 7-8 februari
Konferensvärd: Vattenfall Värme Norden

Den 7-8 februari var det dags för Panndagarna 2007. Ca 120 personer deltog i konferensen. Under konferensens första dag hölls intressanta och lärorika föredrag om bl.a. bränslemarknaden och framtidens bränsle. Dagen avslutades med driftserfarenheter från tre olika förbränningsanläggningar.

Dagen därpå fortsatte på temat nya pannor och konferensgästerna fick ta del av konkreta exempel och erfarenheter från flera olika anläggningar. Dessutom belystes ämnet optimering av energianvändning. Slutligen bjöd Vattenfall Värme  Norden på en mycket uppskattad visning av sin nya avfallsförbränningsanläggning.