Länkar

Här finns länkar till information som kan vara intressant för våra medlemmar såsom konferenser, seminarium och annat som inte arrangeras av VOK: 

EnergiNätverk Sverige inklusive information om kommande evenemang

Matarvattensektionens hemsida inklusive kalendarium med kommande konferenser

Svebios hemsida (Svenska bioenergiföreningen) inklusive information om kommande evenemang och konferenser

Arbetsmiljöverkets hemsida med föreskrifter och information inom arbetsmiljö.

AFS 2017:3 (nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar som börjar gälla 1 december 2017)