Kalendarium

2019

Energi- och Industridagarna, Stockholm Waterfront Congress Centre: 12-13 november
Värme- och kraftkonferensen anordnas den 12 november, Skadegruppens temadag den 13e. I samband med konferenserna anordnas en leverantörsutställning.

2020:

Panndagarna 2020, Gävle: 28-29 april
Med studiebesök till BillerudKorsnäs och Bomhus Energi

Energi- och Industridagarna, Stockholm Waterfront Congress Centre: 10-11 november
Värme- och kraftkonferensen anordnas den 10 november, Skadegruppens temadag den 11e. I samband med konferenserna anordnas en leverantörsutställning.