Kategorilista: Nyheter

Ekenäs Energi lämnar stark halvårsrapport trots minskad försäljning

Trots att Ekenäs sålt mindre har de tjänat mer, detta tack vare sänkta kostnader. Resultatet före skatt efter 6 månader är plus 932 000 euro och överskrider budget med plus 62 000 euro trots att energiförsäljningen i år har minskat. Läs mer här.

AGA Gas och Lantmännen inviger koldioxidanläggning

I förra veckan invigdes den nya koldioxidanläggningen i Norrköping. Anläggningen utgör en del i det befintliga bioenergikombinatet. Läs mer här.

Fastighetstaxeringen av kraftvärmeanläggningar ses över

Fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter ska ses över. Staten tar idag in cirka 6,5 miljarder kronor genom fastighetsbeskattning av vattenkraftverk, kärnkraftverk, vindkraftverk och kraftvärmeverk. Beslutet fattades på alliansregeringens sista sammanträde före riksdagsvalet. Läs mer här.

Eldning av biomassa innebär inte alltid en vinst för klimatet

En ny rapport från brittiska energi- och klimatdepartementet visar på att olika typer av träpellets ger olika mängder av koldioxidutsläpp, i vissa fall lika hög som vid koleldning. Nu efterlyses EU-gemensamma kriterier för att säkerställa att de pellets som utgör huvuddelen av den importerade biomassan till europeiska länder, ger en CO2-neutral energiförsörjning. Läs mer här.

Materialåtervinning och energiåtervinning går hand i hand

Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme, skriver om att Filbornaverket i Helsingborg är ett bra exempel på att Materialåtervinning och energiåtervinning kompletterar varandra. Läs hela inlägget här. 

Gasutvinning orsakade fler jordskalv

Ny forskningsrapport skyller på fracking. Läs mer här.

Skogsindustrins exportvärde ökar

Exportvärdet för skogsindustriprodukter steg med fyra procent till 31 miljarder kronor under första kvartalet. Framförallt är det värdet av exporten av sågade trävaror och massa som stiger. Läs mer här.

Nya metoder för att använda ”svår” biomassa för energiproduktion

Forskning som studerar askan från fosforrika biobränslen har identifierat möjligheter till att öka utnyttjandet av bränslen som t.ex havreskal och rötat avlopsslam. Läs mer här.

Fjärrvärme del av EUs plan för tryggare energiförsörjning

EU-kommissionen har lagt fram en plan för trygg energiförsörjning, som svar på en begäran från Europeiska rådet i mars, med anledning av Ukrainakrisen. Utbyggnad av det europeiska fjärrvärme nätet utgör en viktig del i denna plan. Läs mer här.

Guide till EU:s utsläppshandel

EU:s system för handel med utsläppsrätter fungerar inte som det var planerat och måste reformeras. Fores kommer nu ut med “En guide till Europas utsläppshandel” i syfte att ge en mer lättöverskådlig bild av handelssystemet, dess brister och möjligheter till förbättring. Läs mer här.

Färre stopp när avfall blandas med gips

Forskaren Ida-Linn Näzelius, Avdelningen för energiteknik, blandar krossad gips i avfall som eldas i Boden Energis förbränningsanläggning. Blandningen gips och avfall kan vara ett sätt att minska dyra driftstopp. Läs mer

Valmet levererar panna till Nybro Värmecentral

Valmet kommer att leverera en 22 megawatts avfallspanna till Nybro Värmecentral AB:s nya kraftvärmeverk i Transtorp. Läs mer

Nytt system ska ge optimerad fjärrvärme

Ny molntjänst tas fram i Borås.Bränslemixen till fjärrvärmen i Borås består till omkring 60 procent av biobränsle. Biobränslet består av skogsavfall som grot (grenar och toppar). För att optimera hela flödet från skogen till leverans av fjärrvärme har Borås Energi och Miljö tillsammans med företaget Imano under två års tid utvecklat systemet biobiz. Läs mer

Ångpanneanläggning som eldas med havreskal

Dalkia Nordens finska energidotterbolag Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy har tecknat ett avtal med Hankkija Oy gällande energiproduktion och byggandet av en ny ångpanna vid företagets foderfabrik i Seinäjoki. Den nya pannan kommer att eldas med havreskal från Hankkijas egen tillverkning, varmed fabriken blir kvitt sitt beroende av olja för energiförsörjningen. Från januari 2015 …

Fortsätt läsa »

Framtidstro för svensk skogsindustri

Företagen i skogsindustrin ställer relativt snabbt om sin tillverkning från mindre lönsamma bulkprodukter, till produkter som möter högre tillväxt. Det går att utläsa av Skogsindustriernas kvartalsrapport som presenterades på måndagen. Läs mer

Mer kol användes under 2013

Ny statistik från SCB visar att trots att kol är ett bränsle som används i liten utsträckning i svensk el- och fjärrvärmeproduktion, så ökade kolanvändningen under 2013. Det betyder dock inte att ökningen kommer att fortsätta även framöver. De fyra energibolag som använder kol i sina kraftvärmeverk har samtliga planer på att fasa ut kolet. …

Fortsätt läsa »

Valmet levererar panna till Nybro Värmecentral

Valmet kommer att leverera en 22 megawatts avfallspanna till Nybro Värmecentral AB:s nya kraftvärmeverk i Transtorp. Läs mer

Årsmöte 24 april 2014

Samtliga medlemmar kallas till Värme- och Kraftföreningens Årsmöte 2014. Årsmötet kommer att äga rum på Clarion Hotel Arlanda Airport i rummet Moscow Domodedovo. Meddela sekretariatet på vok@afconsult.com senast den 10 april om ni avser att deltaga. Agenda: 11.00-12.30 Årsstämma 12.30-13.30 Gemensam lunch   Fråga, som föreningsmedlem önskar upptagen till behandling vid ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen …

Fortsätt läsa »

Jättar inleder bränslesamarbete

UPM, Fortum och Valmet ska samarbeta för att utveckla ny teknik för tillverkning av bränslen. Läs mer

Göteborg storsatsar på biogas

Den 12 mars invigs Göteborg Energis nya demonstrationsanläggning för produktion av biogas från skogsavfall. Gobigas i Ryahamnen är först i världen med att använda förgasningsteknik i stor skala för biogasproduktion.  Läs mer

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg