Kategorilista: Nyheter

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme på väg mot en gemensam branschförening

Stämmobeslut: På väg mot en ny gemensam energibranschförening – Svensk Fjärrvärme En tydlig majoritet av medlemmarna i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi har idag ställt sig bakom styrelsernas förslag till att bilda en ny gemensam branschförening med hela energisystemet som grund. Besluten fattades vid en gemensam stämma i Stockholm. Ambitionen är att den nya föreningen …

Fortsätt läsa »

Vägledning för tvingande energikartläggning klar

Senast den 5 december 2015 ska företag som omfattas av kravet på energikartläggning ha anmält detta till Energimyndigheten och under Q1 2017 ska denna ha genomförts. Läs mer HÄR. Och se även VoKs artikel om energikartläggning i Medlemsblad 1- 2015.

Reviderade avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser

Svensk Fjärrvärme har tillsammans med Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, arbetat fram ett förslag till revideringar av de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare. Läs mer HÄR.

9th ISWA Beacon Conference on Waste-to-Energy

Presenteras av Avfall Sverige, 18-19 november 2015 i Malmö.  Mer info här.

Fossilt minskar i fjärrvärmen – förnybart och återvunnet ökar

I Svensk Fjärrvärmes sammanställning framgår att det främsta bränslet för framställning av fjärrvärme är biobränsle och att andelen återvunnen värme ökar. Läs mer här. 

BillerudKorsnäs Gävle tar helhetsgrepp på miljöfrågorna

Gävle Environmental -15 är namnet på ett projekt hos BillerudKorsnäs Gävle, som omfattar nyinvesteringar i fiberlinjen för oblekt massa, fabriksinterna åtgärder samt ny försedimentering i externreningen. Åtgärderna ska göra att bruket klarar myndigheternas nya krav på utsläpp till vatten. LÄS HELA ARTIKELN HÄR

Överenskommelse om MCP-direktivet uppnådd

MCP direktivet – trepartöverenskommelse uppnådd – Svensk Fjärrvärme Den 23 juni uppnåddes vid trepartförhandlingar mellan kommissionen, parlamentet och rådet en överenskommelse om MCPD, direktivförslaget för medelstora förbränningsanläggningar 1-50 MW. Överenskommelsen innebär att begränsningar sätts för vissa emissioner till luft. Syftet är att uppnå bättre luftkvalité i Europa. Läs hela artikeln här.

Fjärrvärmen minskade koldioxidutsläppen under 2014

Enligt Naturvårdsverkets sammanställning minskade koldioxidutsläppen från el och  fjärrvärme med nästan 29 procent jämfört med 2013. Läs mer här. 

Fjärrvärmen i Borås prissäkras

Nu har Borås Energi och Miljö tillsammans med Riksbyggen i Borås, CA-fastigheter, Västfastigheter, Fristadbostäder AB, AB Bostäder, Lokalförsörjningsförvaltningen kommit överens om en lokal prisdialog för fjärrvärmen i Borås. Fjärrvärmen i Borås prissäkras Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för …

Fortsätt läsa »

Rottneros investerar för att öka kapacitet

Rottneros har beslutat att investera 180 miljoner kronor för att öka kapaciteten vid koncernens båda bruk, Vallviks Bruk och Rottneros Bruk, för att säkerställa en kontinuerlig positiv utveckling och tillväxt. Klicka här för att läsa hela artikeln.

Reportage om Panndagarna i Nordisk Energi

Läs hela artikeln om Panndagarna här. 

Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi föreslår ändringar i nytt luftföroreningsdirektiv

Läs mer om vad Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi gör i förhandlingarna om skärpta stoftkrav för medelstora pannor genom att klicka här. 

SKF levererar övervakningssystem till Skutskär

Leveransen omfattar installation på ett större antal maskiner med särskilt låga varvtal såsom tvättpressar, kikar, DD-tvättar och utmatare i tre massalinjer.Läs hela artikeln här. 

Ny nordisk storkund till Vattenfall

Vattenfall har slutit ett 4-årigt avtal med Nordkalk Oy AB för att leverera 210 GWh el per år. Läs mer här. 

Industrin ökar investeringarna 2015

2014 förväntas investeringarna i industrin minska med 10 procent men 2015 ser investeringarna ut att öka. Bland annat ökar pappersindustrin sina investeringar medan energibranschen väntas ligga i nivå med fjolåret. Lär mer här.

Reportage från VoK-konferensen

Energinyheter rapporterade från konferensen förra veckan. Läs de två reportagen om SKGS jämförelse av svensk och tysk energipolitik och Fortums KVV8

Omvärldsfokus på Svensk Energis Kraftvärmeforum

På Kraftvärmeforum diskuterades bland annat hur viktig energi frågan är ur olika politiska perspektiv. Läs mer här.

Ny avfallspanna invigd i Finland

I Finska Vantaa har Vantaa Energy nyligen invigt en ny avfallspanna på 160 MW. Läs hela artikeln här. 

Ny motor ger Nymölla stor energibesparing

Efter att ha installerat en synkron reluktansmotor kunde Nymölla kunde räkna hem en energibesparing på hela 25 procent. Läs hela artikeln här.

BAT för pappersindustrin

Senast var det järn- och stålindustrin som fick nya EU-regler. Nu kommer motsvarande krav på pappers- och massaindustrin. Översättningen till olika språk pågår för fullt och Naturvårdsverket jobbar med en vägledning. Läs mer här.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg